Saturday, 20 October 2012

contoh soal:bentuk-bentuk muka bumi

contoh soal:bentuk-bentuk muka bumi
1. Gejala gerakan kerak bumi dinamakan ….
a. vulkanisme
b. tektonisme
c. seisme
d. diastropisme
2. Daerah ini rawan gempa bumi, kecuali ....
a. Kalimantan
b. Papua
c. Jawa
d. Bali
3. Kota ini rawan bencana tsunami, kecuali ....
a. Padang
b. Meulaboh
c. Calang
d. Bukittinggi
4. Jenis gas yang keluar dari gunung berapi yang berupa belerang dinamakan
...
a. mofet
b. solfatara
c. fumarol
d. geyser
5. Pusat timbulnya gempa dinamakan ....
a. seismogram
b. tsunami
c. episentrum
d. hiposentrum

essay:
1. Mengapa Bukittingi bukan daerah rawan tsunami?
2. Apakah dampak negatif tenaga eksogen itu?
3. Jelaskan bagaimana cara terbaik untuk menyelamatkan diri dari gempa
tektonik?
4. Apakah perlu di sekolah kalian ada latihan penyelamatan dari gempa
bumi? Jelaskan!

1 comment: